fbpx

Voordat u van start kunt gaan met onze E-chopper(s), dient u schriftelijk akkoord te gaan met onze algemene voorwaarden:

 • De huurder wordt geacht de E-Chopper in goede staat te hebben ontvangen. E-chopperboz.nl wordt geacht de E-chopper in goede staat te hebben afgeleverd aan de huurder.
 • Het rijden van E-chopper is alleen toegestaan voor personen vanaf 16 jaar in het bezit van een geldig bromfietscertificaat (rijbewijs AM) of rijbewijs B. U dient dit te kunnen tonen wanneer daar naar wordt gevraagd.
 • Het huren van een E-Chopper is volledig op eigen risico. De E-choppers zijn WA verzekerd. De huurder is aansprakelijk voor schade ten gevolge van diefstal en alle overige schade die is ontstaan of is toegebracht aan de gehuurde E-Chopper, ongeacht of de schuld is ontstaan door de huurder of door derden. De huurder zal de hieruit voorvloeiende kosten van herstel alsmede de kosten van de vervanging, waaronder die van beschadigde onderdelen, uiterlijk op de overeengekomen datum contant of per paan aan HS voldoen.
 • De E-chopper mag niet door derden worden bestuurd. Mocht dit wel het geval zijn, dan is de huurder aansprakelijk voor de schade bij een eventueel ongeval.
 • Gedurende de activiteit bent u een verkeersdeelnemer en dient u zich aan de geldende verkeersregels voor een elektrische step / (brom-)fietsers te houden. Boetes en of bekeuringen voortkomend uit eventuele verkeersovertredingen tijdens de huurperiode zijn altijd voor rekening van de huurder. Bekeuringen worden verhaald op de bestuurder van het voertuig.
 • Om schade door derden te voorkomen en diefstal tegen te gaan, dient u de E-chopper altijd in het zicht te parkeren.
 • Het huren van een E-chopper is volledig op eigen risico. HS is niet aansprakelijk voor ontstane schade aan goederen, huurder en of derden gedurende de huurperiode. Dit betreft eveneens schade aan kleding door regen, modder en/of ander vuil.
 • Wanneer de maximale huurtijd overschreden wordt, zal er een extra bedrag van €7,50 per E-chopper per kwartier in rekening gebracht worden. Wanneer u vroegtijdig terug bent blijft de volledige huurprijs intact.

Onderstaand vindt u een prijslijst voor het vervangen en herstellen van de meest voorkomende schades:

 • -Spatbord: € 70,-
 • -Deuk: € 50,-
 • -Schade aan voorband door overtreding gebruiksregels/huurvoorwaarden: € 100,-
 • -Schade aan de achterband door overtreding gebruiksregels/huurvoorwaarden: € 100,-

Voorafgaand aan de activiteit dient u dit formulier op onze locatie in Bergen op Zoom te ondertekenen.